Läser in...

Vinterförvaring

När man njutit av sin husvagn/husbil under våren, sommaren och hösten är det snart dags för vintern. Under vintertid kan man antingen välja att ställa in fordonet för vinterförvaring eller att ställa upp sitt fordon på en vintercamping. För att ni inte ska glömma några viktiga detaljer inför denna process har vi på Campagon skrivit ned några anteckningar.

Att tänka på inför vinteruppställningen/vinterförvaringen
Parkera husbilen/husvagnen, om du har kan, i en täckt, torr och möjligtvis ventilerad lokal . Det behöver dock inte vara ett uppvärmt garage, utan går lika bra att hyra in sig i en någon bondes tomma lada. Finns det ej möjlighet till detta går det även bra att ha fordonet stå utomhus. Glöm inte garage-försäkringen, även fast husvagnen/husbilen är avställd, då oturen även kan slå till mot den plats ditt fordon står vid/i under vintern. Tänk speciellt på att tömma vattentankarna, varmvattenberedaren och toaletten samt förse husvagnen/husbilen med 1-2 torrbollar – beroende på storlek.

Speciellt för husbilen
- Lägg i en växel, låt inte handbromsen vara åtdragen då den kan låsa sig.
- Strö talk på vindrutetorkarens torkarblad av gummi och lyft upp de från rutan.
- Öppna rutorna något.
- Töm INTE motorns kylsystem.

Batterier/El
Batterierna skall ses över. Kontrollera laddningsstatus och vattennivå. På motorbatteriet ska pluspolen lyftas av eftersom det alltid sker en viss förbrukning om det är anslutet. Ibland handlar det om originalbatterier som är slutna, d.v.s. inte går att fylla på med vätska och då behöver man givetvis inte tänka på det. Vad det gäller bodelsbatteriet skall man slå av huvudströmsbrytaren på elblocket så att all förbrukning stängs av.

I husvagnar och husbilar förekommer det oftast syrabatterier eller gel-batterier (i vissa fall AGM-batterier). Dessa batterier ska laddas på olika sätt och det är mycket viktigt att de laddas på rätt sätt. Därför krävs det olika laddare. I husvagnar och husbilar sitter redan avsedda laddare vilket innebär rätt laddning. Om man tar ut ett batteri ur husvagnen eller husbilen gäller följande: man får inte under några som helst omständigheter ladda ett gel-batteri med vanlig batteriladdare. Man bränder då sönder batteriet. Dessutom är dessa batterier väldigt dyra. Ladda inte syrabatterier med en laddare som är avsedd för gel-batterier, då kan laddaren gå sönder. Använd bara helautomatiska laddare, risken finns annars att man bränner sönder batterierna om de överladdas. Ta reda på vilket som gäller innan ni underhållsladdar era batterier vintertid, då får ni batterier som håller längre. Vid felaktig hantering eller laddning upphör garantin att gälla.

Har din husvagn/husbil en solpanel bör Du tänka på att hålla den ren, särskilt från snö på vintern för att kunna få bästa effekt.

Glykol
Kontrollera fryspunkten på bildelens kylarvätska. Fyll på vid behov med en blandning av 50 % glykol och 50 % vatten. Det är viktigt, att innan man gör det, så skall man kontrollera vilken typ av frysskydd som redan finns i systemet. Man kan inte blanda olika vätskor hur som helst.

Däck
Pumpa extra mycket luft i däcken när fordonet skall stå uppställt en längre tid för att förhindra att det blir ”plattor” av dem - med dagens moderna däck räcker det. Man behöver alltså inte rulla husbilen/husvagnen med jämna mellanrum för att däcken skall behålla sin rundning.

Vattensystem
-
Vattensystemen måste tömmas för att förhindra att ledningar och kopplingar fryser. Detta gäller även om fordonet står i ett uppvärmt utrymme – då strömmen kan gå och lokalen kyls ner.
- Ställ kranarna i öppet mellanläge mellan varmt och kallt, annars kan det frysa sönder. Kom ihåg: Frysskador ersätt EJ av garantin.
- Lägg ned duschslangen så att eventuellt vatten i slangen rinner ut.
- Töm färsk- och spillvattentankar.
- Öppna tappkranarna helt.
- Töm toaletten helt och skölj också gärna ur den med något antibakteriellt medel för att förhindra obehagliga lukter som ”biter sig fast”.
- Häll i en liten mängd spolarvätska till alla vattenlås (diskho, handfat & duschbrunn).
- Ta ur säkringen till vattenpumpen eller slå av pumpbrytaren om det finns en sådan.
- Håll kylskåpsdörren öppen med t.ex. en tidning.

Kondens/Fukt
Ha antingen "bovärme" (ca 20 grader) eller ingen värme alls. Skippa den så kallad "fis-värme" (ca 5-10 grader) då kondens blir som högst. Ta gärna ur dynor/textilier då dessa drar åt sig extra mycket kondens. Fukt är husvagnarnas och husbilarnas värsta fiende. Det är aldrig roligt och ibland direkt hälsovådligt med fukt eller mögel som lätt bildas om luftfuktigheten blir för hög. Ställ in 1 eller flera torrbollar som drar till sig fukten. Se även till att alla ventilationshål är öppna.

Service
Gör servicen på hösten. På våren kan det vara väldigt långa väntetider! Dessutom mår motorn & växellådan i husbilen bättre om man byter oljor på hösten i de fall bilen inte skall användas under hela vintersäsongen. Gammal olja innehåller fukt och det är kondensen som är skadlig för motor och växellåda.

Slutord
Följer ni alla dessa råd minskar riskerna avsevärt att ni ska drabbas av obehagliga överraskningar när det är dags att ta fram ”ögonstenen” från ert vinterställe. Har ni möjlighet rekommenderar vi även att ni också, med jämna mellanrum, ska försöka titta till ert fordon. Glöm inte heller att tömma husvagnen/husbilen på ALLT ätbart, står ni t.ex. på landet finns alltid en viss risk för att ni får ovälkomna gäster i form av exempelvis möss, och dessa gnagare kan ställa till väldiga skador om de får härja fritt under hela vintern.  

 


 

Över 4 500 husbilar & husvagnar » Köp ny eller begagnad husvagn eller husbil » på Klicket.se
(Campagons systersajt)Ladda ner Klicket-appen: